Scholengemeenschap K.O.M.B.O.

Scholengemeenschap K.O.M.B.O.

Schoolbestuur Katholiek Onderwijs Mol vzw

Welkom op de website van scholengemeenschap K.O.M.B.O.
van het schoolbestuur katholiek onderwijs Mol vzw

Alle informatie  over digitale inschrijving  vanaf 29 mei 

Op de websites van de scholen kan je bekijken of er nog open plaatsjes zijn voor het geboortejaar/ klas waarvoor jij op dit moment je kind nog wil inschrijven.

Indien er nog plaats is, neem je best telefonisch contact op met de school om te melden dat je graag zou willen inschrijven.

De school zal dan al het nodige doen om jou informatie over de school te geven en jou de inschrijvingsdocumenten  te bezorgen om te ondertekenen.

In deze coronatijden wordt er gevraagd zo weinig mogelijk externen op de school toe te laten zonder daarvoor vooraf toestemming te krijgen.

Indien je- indien het niet anders kan - toch liever op school je inschrijving in orde maakt, zal de directeur met jou hiervoor een moment afspreken.


Info over COVID-19


Hoe het CLB in coronatijden kan helpen

Bekijk hier hun filmpje


Alle algemene info over de regelingen i.v.m. het Covid-19 virus in onze scholen vind je hieronder.

Opvang voor onze scholen
Momenteel zijn er 3 delen waarmee je dient rekening te houden.


A) Voor onze scholen op Mols grondgebied
(ook de scholen van VBS Wezel, Keiheuvelstraat en Sportlaan)

1) Open brief 'Veilig naar school in MooiMol' van de gemeente
Brief met alle info    


2) Brochure 'Samen voor een veilige heropstart van de scholen in MooiMol'
Brochure van de gemeente


B) Voor onze scholen van Balen en Olmen

1) Onderzoek van de gemeente:  
Onderzoek gemeente Balen ivm nood aan dagopvang (in kaart brengen van de situatie).
Gelieve deze peiling in te vullen via onderstaande link.
Naar de peiling via het e-loket van de gemeente Balen  


C) Brief van onze Raad van Bestuur

Voor alle ouders, leerlingen, medewerkers van onze 10 scholen

Brief met alle info  


We raden aan om voor meer schoolgebonden informatie, ook zeker de website van de desbetreffende school te raadplegen.


Alle informatie over onze scholengemeeschop samengevat:


Scholen
Alle informatie over onze 9 scholen.


Onderwijs
Onze visie, het schoolreglement en alle informatie over de inschrijvingen in onze scholen


Zorg+
Informatie voor al onze zorg-medewerkers van onze scholen en de betrokken personeelsleden.


Solliciteren
Zoek je een job binnen onze scholengemeenschap, 


Contact
Al onze contactgegevens van onze medewerkers.


Onderwijs
Onze visie, het schoolreglement en alle info over de inschrijvingen


ICT-Helpdesk
Voor onze interne medewerkers met ICT-vragen.