Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving. De GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het Nederlands.


Het uitgangspunt van de AVG is het volgende:


  • Bij deze verordening (Europese wetgeving) worden regels vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.
  • Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.


Voorbeelden van natuurlijke personen in de schoolcontext zijn: leerlingen, ouders, alle medewerkers van de school (leerkrachten, beleids- en ondersteunend personeel, vrijwilligers...).


Bijkomende informatie:

'Wat? en Hoe? van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in de schoolcontext'


Meldpunt Privacy Scholengemeenschap K.O.M.B.O.

U kan het meldpunt contacteren via privacy@komvzw.be.


Privacyverklaring

Klik hier als u onze privacyverklaring wenst te raadplegen.


Ik beslis

Een zeer nutige website van de Gegevens Berscherming Authoriteit.