Scholengemeenschap K.O.M.B.O.

Scholengemeenschap K.O.M.B.O.

Schoolbestuur Katholiek Onderwijs Mol vzw

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving. De GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het Nederlands.


Het uitgangspunt van de AVG is het volgende:


  • Bij deze verordening (Europese wetgeving) worden regels vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.
  • Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.


Voorbeelden van natuurlijke personen in de schoolcontext zijn: leerlingen, ouders, alle medewerkers van de school (leerkrachten, beleids- en ondersteunend personeel, vrijwilligers...).


Bijkomende informatie:

'Wat? en Hoe? van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in de schoolcontext'


Meldpunt Privacy Scholengemeenschap K.O.M.B.O.

U kan het meldpunt contacteren via privacy@komvzw.be.


Privacyverklaring

Klik hier als u onze privacyverklaring wenst te raadplegen.