Onderwijs

Schoolreglement

Het schoolreglement dat voorligt is een gemeenschappelijk deel voor alle scholen van onze scholengemeenschap. Dit schoolreglement kan u hier downloaden.

Ook vindt u hier de brochure 'Onderwijsregelgeving'.


Opvoedingsproject

‘Samen school’ maken vinden we als scholengemeenschap enorm belangrijk.
De diversiteit van de verschillende scholen maakt ons als scholengroep alleen maar sterker.
We schreven de visie over de werking van onze scholengemeenschap, de idealen waarvoor we staan en waar we steeds opnieuw naar streven, uit in een visietekst.
Je kan de volledige tekst downloaden (1) of het document met de Wordles (2) die de bouwstenen van onze werking in het daglicht zetten.

1) Opvoedingsproject Katholiek Onderwijs Mol vzw

2) WelKOM Bij Ons


Inschrijvingsbeleid

Uw peuter wordt binnenkort twee en een half jaar oud en mag voor het eerst naar school.
Dat is een grote stap!
Maar ook voor een kind van de lagere school is de sprong naar een nieuwe school soms groot.
De keuze van de school is belangrijk. Neem daarom de nodige tijd.

Inschrijvingen


Het inschrijvingsbeleid van onze scholen die op het grondgebied van de gemeente Mol zijn gelegen, is i.s.m. het gemeentebestuur en de andere basisscholen van Mol op elkaar afgestemd met gemeenschappelijke afspraken.

Meer info vind je via deze link: www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen/

Of via deze folder door de gemeente gepubliceerd.


Het inschrijvingsbeleid van onze scholen die op het grondgebied van de gemeente Balen zijn gelegen, is i.s.m. het gemeentebestuur en de andere basisscholen van Balen op elkaar afgestemd met gemeenschappelijke afspraken.


Meer info vind je via deze link: https://www.balen.be/aanmeldenscholen

Of via deze folder door de gemeente gepubliceerd.


Inschrijvingsperiode voorrangsgroepen:

Broers-zussen / kinderen personeel: van 4/01/2021 tot en met 18/01/2021
Periode voor iedereen: van 03/04/2021 tot en met 20/04/2021
Vrije inschrijfperiode (= zonder aanmelden): vanaf 07/06/2021


De capacateit voor elk van onze scholen vind je op hun individuele schoolwebsite.