De schooltoeslag van het groeipakket vervangt  de vroegere schooltoelage. U ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket. De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december.​

Kinderen kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen​ vanaf 3 jaar ​ als ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten (ook HBO5 Verpleegkunde)​ in Vlaanderen wonen,​ Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap)​

voldoende aanwezig zijn op school​ en de ouders een beperkt inkomen hebben.