De overgang van de laatste kleuterklas naar het eerste leerjaar is voor vele kinderen een grote stap.

Ook voor ouders en leerkrachten brengt dit vaak heel wat bedenkingen en bezorgheden met zich mee.


Onder het motto ‘leren doe je van elkaar’, hebben we met al onze leerkrachten van het eerste leerjaar en van de derde kleuterklas samen gezeten rond dit thema.


Op al onze scholen is er elk schooljaar een info- avond specifiek rond de overstap.
Hierbij willen we ouders tips aanreiken om de drempel bij de overstap naar de lagere school te verlagen.

  • Een kind ontwikkelt op verschillende domeinen en op eigen tempo. Ook niet alle domeinen ontwikkelen allemaal even snel.

  • Heel wat vaardigheden van je kind kunnen al spelend gestimuleerd worden.

  • Zelfvertrouwen en motivatie stimuleren een kind. Bevestiging en succeservaringen in een veilige omgeving zijn hiervoor zeer belangrijk.

  • Hieronder vindt u de verschillende domeinen waar onze kleuterjuffen en –meesters aan werken + tips hoe u als ouder kan helpen.

Wat doe je niet?


Praat niet over de lagere school alsof het iets eng is.


Leg niet de nadruk op stilzitten en ‘niet meer mogen spelen’


Negeer of minimaliseer gevoelens van je kind niet, Niet: “Het is niet zo erg, het zal wel meevallen.”


Ga niet zoveel mogelijk beginnen leren lezen, schrijven, rekenen, …

Wat doe je wel?


Samen een boekentas kiezen, een boek lezen ter voorbereiding.


Vertel dat fouten maken mag, laat zien dat je als ouder ook wel eens iets mis doet.


Bespreek gevoelens van je kind en neem ze serieus. “Je bent verdrietig hè? Vind je het wat spannend?”


Samen spelletjes spelen, kijk naar de interesses van je kind.