De speltas is een rugzakje met educatief spelmateriaal dat mee naar huis wordt gegeven met je kleuter. De bedoeling van deze tassen is om samen met de ouders te spelen, te ontdekken en te genieten.


De inhoud van de tasjes is heel variërend en biedt mogelijkheden om de taalontwikkeling en vaardigheden van uw kind te stimuleren.


We krijgen heel wat positieve ervaringen van ouders en kleuters en ze vinden het een mooie kans om eens speelgoed uit de klas thuis te kunnen gebruiken.


Het gebruik van de tas is gratis.
We vragen de ouders om voorzichtig om te springen met het materiaal.

Na iedere ontlening wordt op school gecontroleerd of de tas volledig is. Op deze manier blijven de speltassen verzorgd en kunnen we nog lang genieten van de spelmaterialen.

Voor deze speltassen hebben onze kleuterleerkrachten materialen gekozen die rond een aantal ontwikkelingsaspecten werken die belangrijk zijn voor 3-jarige kleuters.

 • samen spelen
 • fijne motoriek
 • sorteren & seriëren
 • getal- en kleurenkennis

Met de speltassen van de 4-jarigen willen we vooral werken aan deze aspecten:

 • samen spelen
 • je beurt afwachten
 • fijne motoriek: pengreep
 • sorteren en seriëren
 • getalkennis
 • woordenschat

Met de speltassen voor de 5-jarigen willen we ons in het bijzonder focussen op volgende aspecten:

 • samen spelen
 • ruimtelijk inzicht
 • taal: zinsbouw en woordenschat